Uzmanlık Alanları

Artı performans için en son yöntem ve teknolojilerin kullanımı...

SPOR HEKİMLİĞİ

 • Spora uygunluğun belirlenmesi
 • Spor yapılırken risk teşkil edebilecek durumların belirlenmesi ve engellenmesi
 • Sportif performansın artırılması için verilerin belirlenmesi ve pratikte kullanılması
 • Sportif yaralanmaların belirlenmesi
 • Spor esnasında oluşmuş yaralanmaların tanısı
 • Sportif yaralanmaların rehabilitasyonu
 • Spora dönüşün sağlanması

KARDİYOLOJİ UZMANLIĞI

 • Kalp-damar hastalığı risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrolü
 • Kalp-damar sağlığının korunması
 • Kalp -damar sorunlarının erken tanısı
 • Tespit edilmiş kalp-damar problemlerinin etkin tedavisi
 • Kardiyak rehabilitasyon çalışmalarıyla hastaların günlük ve iş yaşamlarına döndürülmesi

SPOR KARDİYOLOJİSİ

 • Spora başlarken veya sürdürürken kalp- damar uygunluğunun belirlenmesi
 • Sportif performans için kalp uyumunun optimize edilmesi ve takibinin yapılması
 • Spor esnasında gelişebilecek ciddi kalp-damar sorunlarının belirlenmesi
 • Belirlenmiş olan kalp-damar problemlerinin etkin tedavisinin gerçekleştirilmesi
 • Kalp-damar hastaları için uygun ve güvenli sporun belirlenmesi
 • Kalp- damar hastaları için kardiyak rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesi