Özgün Hizmetler

Preoperatif Değerlendirme

Preoperatif Değerlendirme

Cerrahi müdahale yapılacak hastaların operasyon öncesi risk değerlendirmeleri yapılıp öneriler sunulmaktadır.