Özgün Hizmetler

Kanser

Kanser

Kanser insan yaşamını giderek daha fazla tehdit eden bir hastalıktır.

Günümüzde sporun, çoğu kanser türünün önlenmesinde ve kontrol altına alınmasında önemli bir rolü olduğu bilinmektedir.

Spor bu hasta grubunda tedavinin bir parçası haline getirilmelidir.