Özgün Hizmetler

Çocuk ve Spor

Çocuk ve Spor

Çocukların hem ruhsal hem de fiziksel açıdan sağlıklı bireyler olabilmeleri için düzenli spor yapmaları şarttır.

Spor yaparken çocukların öncelikle sağlıklarının korunması sağlanmalıdır.

Çocuğun spor öncesi fiziksel özelliklerinin ve taşıdığı risklerin belirlenmesi oldukça önemlidir.

Çocuğun yapmayı düşündüğü spor ile ilişkili uygunluk ve performans testlerinin yapılması profesyonel sporculuk hayatına geçişte de yardımcı olacak ve yol gösterecektir.