Obezitede sorunun başı: Bazal Metabolizma

Bireyin uykuda ve dinlenik olduğu zaman diliminde enerji ortaya çıkış süreç ve etkinliğini gösteren bir parametredir.

Obezitede sorunun başı: Bazal Metabolizma

bazal metabolizmaBireyin uykuda ve dinlenik olduğu zaman diliminde enerji ortaya çıkış süreç ve etkinliğini gösteren bir parametredir. Bu parametre, kişinin taşıdığı genetik özelliklerle oldukça farklılık göstermektedir. Adeta her bireyin bazal metabolizmasının birbirinden farklı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yapılan çalışmalarda kilo fazlalığı ve obezitede ilk bozulan mekanizma bazal metabolizma etkinliğinin söz konusu olmaktadır. Enerji gerektiren aktiviteler dışındaki zamanlarda bazal metabolizmanın seyri daha fazla önem kazanmaktadır. Uyku ve hareketsiz kalındı zamanların gün içindeki dağılımına bakıldığında kişiden kişiye farklı olmakla birlikte günde ortalama 8-16 saat arasında bazal metabolizmanın etkinliği kadar enerji kaybedilmektedir.

Bu sebeplerle, kilo kontrolü sağlanmaya çalışılırken en kritik nokta bazal metabolizmanın daha etkin çalışmasının sağlanmasıdır. Daha doğrusu enerji kaybının fitilinin daha fazla ateşlenmesinin sağlanmasıdır. Bunun sağlanabilmesinin bilimsel yolu da, bedenin mümkün olduğu kadar uzun süre hareketli kılınması sağlanmalıdır. Spor ve egzersiz düzenli bir şekil de yapıldıkça düşmüş olan bazal metabolizma değerleri yükselebilmektedir. Bu durum yeni yağ dokusu oluşumunu engellediği gibi diğer taraftan da daha önce oluşmuş yağ dokusunun eritilmesi açısından da oldukça önemli sonuçlar doğurabilmektedir. 

Bu sürecin başarılı bir şekilde seyretmesi için, her bir bireyin bazal metabolizma özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bazal metabolizmayı harekete geçirebilecek kritik değerlerin belirlenip bunlara göre sporun yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, yapmış olduğumuz metabolik fonksiyon testleri oldukça önemli veriler sunmaktadır. Her bireyde farklılık gösteren bu verilerin kılavuzluğunda, uygun olabilecek antrenman programlarının belirlenip uygulanması oldukça önemlidir. Aksi bir durumda, uygun yapılmayan bir egzersiz ve spor programıyla kilo verebilmek ve obezitenin tedavisi mümkün olamamaktadır. Bilimsel kriterlerle, kişiye uygun doğru egzersiz  planlanma  sağlığın yeniden oluşturulması açısından en doğru yaklaşım olacaktır.